top of page

HUISREGELS CLUB NOUVELLE

Algemene regels:

 • Op vrijdagen van fantastico-events is de minimumleeftijd 21 jaar, en op zaterdagen is dit 30 jaar. U dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. U dient in het bezit te zijn van geldige legitimatie.

 • Wij behouden ons het recht voor om een kopie van uw legitimatiebewijs te maken en u te fouilleren.

 • Onze gasten dienen correct gekleed te zijn. Een nette spijkerbroek valt hier ook onder.

 • Geen sportkleding, baseball caps, hoodies, mouwloze vesten of shirts, kort broeken (heren), sandalen, slippers of gympen ; geen kapotte kleding, geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

 • Organisatoren en promotors is het niet toegestaan promotionele kleding te dragen.

 • Wij behouden ons het recht voor om groepen te weigeren.

 • Indien het binnen te druk is behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen – en drugsbezit.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf die verband houden met huisregels moeten  direct worden opgevolgd.

 • Er zijn binnen geen vaste zitplaatsen.

 • De dansvloer is er om te dansen en niet om te drinken.

 • Bij verlies van uw drankenkaart brengen wij € 100,- in rekening.

 • Klachten kunt u schriftelijk melden bij de directie.

Het is verboden om:

 • (soft)drugs in bezit te hebben, gebruiken of te verhandelen,

 • wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden te bezitten,

 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,

 • discriminerende opmerkingen te maken,

 • door woord of gebaar iemand (seksueel) te intimideren,

 • beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).


Het is niet toegestaan:

 • eigen drank of etenswaren mee naar binnen te brengen,

 • glaswerk mee naar buiten te nemen,

 • om werkruimtes (keuken, magazijn of andere zalen e.d.) te betreden

 • (geluids) overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het bedrijf.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 • aangeschoten of dronken bent,

 • de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven),

 • niet meewerkt aan controles op wapens en drugs en niet kan legitimeren.

Bij het plegen van misdrijven:

 • wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs- wapens) in beslag genomen,

 • wordt u direct overgedragen aan de politie & doen wij aangifte.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 • wordt u uit de zaak verwijderd en zal u de toegang tot de zaak worden ontzegd.

 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

bottom of page